W parafii, od samego początku jej istnienia, tj. od roku 1967 istnieje Rada Parafialna. W czasie przygotowań do Synodu została otworzona Rada Duszpastersko – Synodalna. Z tej Rady wyłoniły się dwa organizmy: Jeden to : AKCJA KATOLICKA i drugi : RADA DUSZPASTERSKA.

Obecnie spotkania odbywają się przeciętnie 4 razy w roku i są okazją do przedstawienia przez Proboszcza parafii dokonanych realizacji oraz zamierzeń działania na najbliższy okres. Rada, szczególnie w sferze działań administracyjno-gospodarczych służy pomocą w podejmowaniu decyzji, oraz radą w doborze wykonawców.

Podczas spotkań omawiane są również aktualne sprawy związane z wydarzeniami z życia Kościoła Powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. Bardzo często trafne spostrzeżenia Radnych, jako uczestników życia parafialnego, pomagają łatwiej dotrzeć z niektórymi akcjami duszpasterskimi do odbiorców, czyli Parafian.

Obecnie Rada Duszpasterska liczy 18 osób. W zamierzeniach jest rozszerzenie Rady do 30 osób dla lepszego reprezentowania poszczególnych części Parafii. Rozszerzenie przewidziane jest po Wizycie Duszpasterskiej 2002/03.

Od najbliższego posiedzenia Rady umieszczać będziemy na tej stronie krótkie sprawozdania dotyczące poruszanych spraw i problemów.