Nasza parafia formalnie powstała w 1925 roku. Jednak nie od początku pieczę nad parafią sprawował własny proboszcz. Do roku 1967 opiekę duszpasterską nad parafianami sprawowali proboszczowie parafii farnej p.w. św. Wawrzyńca. Dopiero właśnie w 1967 roku Arcybiskup poznański uniezależnił personalnie obie parafie i ustanowił pierwszego proboszcza naszej wspólnoty. 

1967 – 1997 ks. prałat Stanisław GOJ

Urodził się 24 sierpnia 1925 roku w Doruchowie. Jego rodzice, Jakub i Marianna, byli rolnikami. Szkołę Podstawową ukończył w swej rodzinnej miejscowości. Dalszą naukę przerwał we wrześniu 1939 roku wybuch II wojny światowej. Ze względu na młody wiek został skierowany przez władze okupacyjne do prac przymusowych w Międzyborzu koło Sycowa. Po wojnie wraca do rodzinnego Doruchowa i kontynuuje naukę w Gimnazjum i Liceum w pobliskim Ostrzeszowie. Maturę zdaje w roku 1948. Wychowany w duchu prawdziwej pobożności przez swoich rodziców i mając za sobą czas życiowych doświadczeń spowodowanych czasem wojny decyduje się na wstąpienie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po dwóch latach pobytu w Gnieźnie, gdzie studiowano filozofię i dalszych studiach w Poznaniu, zostaje wyświęcony na kapłana w roku 1954. Święcenia kapłańskie ze względu na remont katedry poznańskiej otrzymuje w Farze w Poznaniu z rąk Ks. Biskupa Franciszka Jedwabskiego. Po święceniach zostaje skierowany przez Władzę Duchowną do pracy jako wikariusz w parafiach : Czarnków (1954-1956), Gostyń (1956-59), Środa Wlkp. (1959-65), Szamotuły (1965-1967).

Z dniem 1 lutego Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak kieruje Ks. Stanisława do pracy w Koźminie Wlkp. Po śmierci Ks. Kanonika Marcina Poczty następuje rozdzielenie w Koźminie urzędu proboszcza: na parafię św. Wawrzyńca (i tu przychodzi Ks. Mieczysław Ratajski) i parafię św. Stanisława BM, którą obejmuje Ks. Stanisław Goj.

Ks. Stanisław Goj jest pierwszym samodzielnym proboszczem tej parafii. Musi nie tylko zająć się odnowieniem budynku kościoła, ale też zatroszczyć się o zjednoczenie nowej parafii wokół świątyni. Tej pracy oddaje się z wielkim zapałem i z całym sercem. Kościół w chwili przejęcia przez nowego proboszcza nie posiada instalacji elektrycznej, jest w stanie wielkiego zaniedbania. Nowy proboszcz nie posiada probostwa ani jakichkolwiek pomieszczeń do zamieszkania, czy prowadzenia katechezy. Dzięki samozaparciu, silnej woli, potrafił zjednoczyć parafian i z ich pomocą dokonuje remontu kościoła klasztornego przystosowując go do życia parafialnego. Remontuje drewniany kościółek św. Trójcy przy ulicy Poznańskiej, który groził zawaleniem. Powstaje nowy parkan wokół cmentarza. Przy ulicy Klasztornej udało się zakupić działki, gdzie na starych fundamentach powstaje nowy budynek probostwa, następnie na kolejnej działce Dom Katolicki z mieszkaniami dla Księży Wikariuszy. W 1982 roku parafia otrzymała nowe dzwony: Maria, Stanisław i Walenty. Podczas stanu wojennego związanego z czasem przełomów społecznych w naszej Ojczyźnie dzięki inicjatywie p. Wolniaka nawiązuje Ks. Stanisław współpracę z parafią św. Mikołaja w Bellheim w Niemczech. Znajdują się tam wspaniali przyjaciele Ks. Monsignore Felix Hirsch, dziekan z Bellheim i państwo Irma i Eugen Geissertowie, którzy razem z Ks. Stanisławem pomagają ludziom, a przy naszym kościele powstaje jako wspólne dzieło, Grota Matki Bożej. Na Osiedlu Tysiąclecia zostaje postawiony pomnik św. Stanisława BM.

Ks. Stanisław Goj w roku 1979 został wicedziekanem dekanatu koźmińskiego, a od 1988 roku Dziekanem. W roku 1995 został mianowany honorowym Kapelanem Ojca Świętego, czyli prałatem. W roku 40-lecia kapłaństwa uhonorowano Ks. Prałata medalem „Za zasługi dla Ziemi Koźmińskiej”. Wielki był też wkład pracy Ks. Prałata Stanisława w prace przygotowawcze do ogłoszenia św. Wawrzyńca, Patronem Miasta Koźmina Wielkopolskiego. Ks. Stanisław Goj był też przez wiele lat członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina.

Zmarł nagle 8 października 1997 roku. Podczas pogrzebu w dniu 11 października Ksiądz Biskup Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała powiedział: „Ksiądz Prałat Stanisław Goj był dobrym Pasterzem, dobrym rządcą parafii, dobrym dziekanem, troskliwie opiekował się kapłanami. Był też dobrym Polakiem, całym sercem oddanym Ojczyźnie, a szczególnie tej, której na imię Koźmin Wielkopolski”.

Ks. Biskup Stanisław Napierała wyznaczył z dniem 25 października 1997 roku, jako drugiego proboszcza parafii św. Stanisława BM w Koźminie Wlkp. Ks. Marka Spychałę, dotychczasowego proboszcza w Rogaszycach k. Ostrzeszowa.

1997 – 2019 – ks. prałat Marek SPYCHAŁA

Urodził się dnia 20 lutego 1946 roku w Poznaniu.  Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jako wikariusz pracuje w następujących parafiach : Pniewy, par. Św. Wawrzyńca (1970 – 72), Rogoźno  (VII-X. 1972), Miejska Górka (1972-76), Ostroróg k/Szamotuł (1976-78), Stęszew (1978 – 81), Poznań, par. Bożego Ciała (1981- 1983). W latach 1983 – 1997 pełnił urząd proboszcza parafii Rogaszyce i Kochłowy w dekanacie ostrzeszowskim, początkowo jako kapłan archidiecezji poznańskiej, a po reformie terytorialnej Kościoła w Polsce jako kapłan diecezji kaliskiej. Dnia 25 października 1997 roku został nominowany proboszczem naszej parafii i pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy przeszedł w stan spoczynku. W latach 2009 – 2019 dziekan dekanatu koźmińskiego. Następnie mieszkał w Domu im. św. Jana Pawła II dla Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim. Po długiej walce z chorobą zmarł 11 czerwca 2020 roku. Został pochowany na cmentarzu św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim.

od 2019 – ks. kanonik SŁAWOMIR BOROWCZYK

II. KSIĘŻA WIKARIUSZE:

Od samego początku istnienia nasza parafia cieszy się obecnością kolejnych wikariuszy – współpracowników proboszczów w działalności duszpasterskiej. Od 1967 roku wikariuszami w naszej parafii byli:

 1. Ks. Jerzy Biegański  (1967 – 1967)
 2. Ks. Czesław Wojciechowski  (1967 – 1968)
 3. Ks. Ryszard Bogusz  (1968 – 1971)
 4. Ks. Andrzej Ignaszewski  (1971 – 1973)
 5. Ks. Jerzy Stachowiak (1973 – 1975 )
 6. Ks. Ryszard Penczyński (1975 – 1977)
 7. Ks. Roman Faltin (1977 – 1980)
 8. Ks. Wojciech Wolniewicz (1980 – 1982)
 9. Ks. Roman Cichoń (1982 – 1984)
 10. Ks. Czesław Jędroszka (1984 – 1987)
 11. Ks. Robert Tietz (1987 – 1989)
 12. Ks. Wojciech Kaźmierczak (1989 – 1991)
 13. Ks. Aleksander Gendera (1991 – 1993)
 14. Ks. Arkadiusz Hajdasz  (1993 – 1995)
 15. Ks. Tomasz Szymkowiak (1994 – 2002)
 16. Ks. Andrzej Jałoszyński (1995 – 1997)
 17. Ks. Zbigniew Parzonka  (2002 – 2005)
 18. Ks. Mariusz Dąbrowski  (2005 – 2010)
 19. Ks. Jacek Andrzejczak  (2010 – 2012)
 20. Ks. Przemysław Kapała  (2012 – 2015)
 21. Ks. Paweł Nowacki  (2015 – 2020)
 22. Ks. Piotr Jaroszkiewicz  (2016 – 2017)
 23. Ks. Jakub Grzybowski (2020 – 2022)
 24. Ks. Jakub Karpisiewicz (2022 –     )

III. INNI KSIĘŻA

 1. Ks. kanonik Marian PODLARZ – emerytowany kapłan archidiecezji poznańskiej, mieszka w swoim domu rodzinnym na terenie naszej parafii od 2017 roku po przejściu w stan spoczynku.
 2. Ks. kanonik Wojciech BOGACKI – emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko – gorzowskiej; mieszkał na terenie naszej parafii w latach 1987 – 2019, czynnie włączając się w życie naszej wspólnoty od 1997 roku; zasłużony spowiednik wielu pokoleń Koźminian. Zmarł w grudniu 2020 roku i został pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

IV. SYNOWIE I CÓRKI PARAFII

Przez wiele lat swojej historii parafia zrodziła kilka powołań do służby w kościele na drodze życia kapłańskiego i zakonnego.

Księża, pochodzący z naszej parafii:

 1. Ks. Jan Grzemski (+2005)
 2. Ks. Zygmunt Antoniewicz (+1982)
 3. Ks. Marian Podlarz
 4. Ks. Adam Kubiak TChr
 5. Ks. Dariusz Bandosz
 6. Ks. Jacek Staniek TChr
 7. O. Arnold Liebig OFM

  Siostry zakonne, pochodzące z naszej parafii:

  1. S. Benigna Galler, służebniczka
  2. S. Barbara Jagła, urszulanka
  3. S. Beata Grygiel, urszulanka

  Nieustannie modlimy się o powołania do służby w Kościele z naszej wspólnoty parafialnej.