Kontakty pomiędzy parafią św. Stanisława BM w Koźminie Wielkopolskim, a parafią św. Mikołaja w Bellheim sięgają swoimi początkami roku 1981. 

Kiedy ogłoszony został w 1981 roku stan wojenny w naszej Ojczyźnie, wielu ludzi znajdowało się wówczas w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc nadchodziła od różnych organizacji. Pomocy udzielał każdy, kto tylko mógł. W Niemczech, w wielu miastach szukano kontaktu, by również spieszyć z pomocą. W miejscowości Bellheim, państwo Irma i Eugen Geissert udzielający się w parafialnej Akcji Charytatywnej chcieli również włączyć się do tej pomocy jaka spływała do Polski. Pan Wolniak, mieszkający w Bellheim, a pochodzący z Cegielni, koło Koźmina Wlkp. opowiedział wówczas o miejscu swych narodzin, o Koźminie Wlkp. Zapadła decyzja. Państwo Geissert szukali kontaktu z nami. Ks. Proboszcz Stanisław Goj, znając język niemiecki dopomógł, by więzy znajomości przemieniły się z biegiem lat w więzy przyjaźni.

Państwo Irma i Eugen Geissert z Bellheim

Pomoc dostarczona z Bellheim w tych latach jest wprost niewymierna. Jest to pomoc materialna : odzież, żywność, środki czystości, lekarstwa, i wiele wiele innych rzeczy, jakie przez minione 21 lat docierały do naszego miasta, naszej parafii i parafii farnej. 

 

Kościół św. Wawrzyńca, Fara w Koźminie Wlkp.

Obok tej pomocy rozwijały się prawdziwe przyjaźnie. Wielu ludzi z naszego miasta znajdowało tam okazję do pracy. W czasie wakacji młodzież i dzieci nasze udawały się na wypoczynek do Bellheim, stamtąd młodzież przyjeżdżała do nas. Wyjeżdżał Chór im. Czesława Czypickiego, była to nie tylko wymiana kulturalna, ale i coraz silniejsze zawiązywanie kręgów przyjaźni. Wielki udział w tym procesie budowania jedności między naszymi miastami miał też Ks. Dziekan Feliks Hirsch, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bellheim. Obecnie wyniesiony do godności Monsignora, czyli Prałata.

Wieże kościołów w Bellheim, na pierwszym planie kościół ewangelicki, dalej katolicki.

Rozwój tych wszystkich kontaktów z biegiem lat zaowocował poszerzeniem współpracy już nie tylko na polu współpracy parafialnej, ale również na poziomie współpracy Partnerskiej Gmin : Koźmin Wlkp. – Bellheim. 

 

Podpisanie umów nastąpiło w październiku 2002 roku, a podpisanie umowy w Bellheim ma nastąpić w maju roku przyszłego.

 

Kościół poklasztorny św. Stanisława B. M. w Koźminie Wlkp.

W przededniu jednoczenia się narodów całej Europy, jako trwałego związku dla obrony pokoju i braterstwa międzynarodowego, z naszego terenu dołożona zostaje ta mała cegiełka, która niech trwałe buduje dzień jutrzejszy, wolny od niepokojów. Niech służy rozwijaniu świadomości, że wszyscy ludzie są w swej godności równi i tworzą jedną rodzinę. Niech fundamentem tej jedności będzie jednak zawsze  niezbywalne prawo Miłości, dane nam i zadane nam przez Boga.

 

Zamek w Koźminie Wlkp