Obecny Zespół zawiązał się w czerwcu 2001 roku. Jest to grupa ludzi, którzy wywodzą się z formacji Odnowy w Duchu św. i zadeklarowali pomoc Ks. Proboszczowi w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. W 2001 roku trzy osoby wzięły udział w Dniu Skupienia i Konferencji dla działaczy charytatywnych w Dobrzycy. I od tego momentu widzę ich wielkie zaangażowanie w wieloraką pracę dobroczynną w Parafii. Dzisiaj Zespół liczy 9 osób. 

Program pracy jaki przyjęliśmy przedstawia się następująco :

  • Wspomagać biednych – dlatego można składać dary w postaci niepotrzebnej już odzieży dla dzieci, czy dorosłych każdego dnia na ławce przy stalach od strony zakrystii.
  • Przygotujemy akcje z kartkami świątecznymi, świece wigilijne, foldery o parafii itp. a zebrany fundusz przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym.
  • Można zgłaszać , wskazywać takie osoby, którym potrzebna byłaby pomoc.
  • Gdy tylko zostaną umeblowane salki, tam będą wyznaczone dyżury tego zespołu i będzie można zasięgnąć rady i szukać pomocy.
  • Rodziny wielodzietne, mogą otrzymać pomoc dla dzieci w formie zakupu wyprawek szkolnych – tu będziemy współdziałać z dyrekcjami szkół i Opieką społeczną.
  • Pragniemy też pomagać osobom samotnym i niepełnosprawnym.

Chętnie przyjmiemy też pomoc każdego, kto czuje potrzebę podobnego działania w imię świadectwa Miłości Boga.

Zespół Charytatywny dyżuruje na Salkach w Domu Katolickim przy ul. Klasztornej 62 w każdą środę od g. 16.30 – 17.30. Tu można składać odzież używaną, jeszcze dobrą, do dalszego przekazania potrzebującym. Panie przyjmują zgłoszenia osób samotnych i potrzebujących jakiejkolwiek pomocy i po ustaleniu prawdziwości zgłoszenia starają się przekazać pomoc.

Dotychczasowe dokonania: